Překladatelské služby - Srbština

Překlady chorvatština, překlady srbština, překlady bosenština, již za 240,-Kč/NS, překlady angličtiny 280kč/ns (viz cenník)
  • Překlady srbština za cenu 240,-Kč za nornostranu

Překlady ze srbštiny provádíme za cenu 240,-Kč za nornostranu, překlady do srbštiny za cenu 250,-Kč

Zajištujeme rovněž překlady srbštiny z agličtiny, překlady srbštiny ze slovenštiny, překlady srbštiny z a to za 300,-Kč

Technické překlady srbštiny, spočívají v profesionálním zhotovení překladu srbštiny, a překladu do srbštiny. To v kombinaci překladu srbštiny do češtiny, překladu z českého jazyka do srbského jazyka, překladu srbštiny do angličtiny, překladu angličtiny do srbštiny, překladu srbštiny do slovenštiny, překladu slovenštiny do srbštiny. Odborný překlad srbštiny, vyhotovuje překladatel se znalostmi a zkušenostmi s překladatelskou činností z překládaných oborů.

Často do srbštiny a rovněž ze srbštiny do češtiny, překládáme nejčastěji obory: strojírenství, překlady z oboru železniční dopravy nejčastěji do srbštiny, hutnictví, překlady z oboru těžebního průmyslu, překlady z oboru armatury nejčastěji překládáme do srbštiny, překlady z oboru vodohospodářství, překlady z oboru železniční dopravy překládáme nejčastěji do a ze srbštiby stavby a rekonstrukce hydroelektráren-nejčastěji překládáme do a z chorvatštiny, do srbštiny, rekonstrukce tepláren v Srbsku, Chorvatsku, a v Bosně

Právní překlady do srbštiny, právní překlady ze srbštiny, právní překlady chorvatštiny, právní překlady do chorvatštiny, právní překlady do bosenštiny, vyhotovuje překladatel do srbštiny, bilingvní mluvčí, s právním vzděláním v ČR, rovněž jako soudní překlady srbštiny, Právní překlady zahrnují najčastěji překlady smluv, překlady, překlad soudních usnesení a právních dokumentů, překlad business plánů společností, překlady různých druhů dohod a ujednání,

Rovněž nabízíme vyhledávání a překlady zákonů do srbštiny, zákony Srbka, Chorvatska, Bosny překládáme nejčastěji pro advokátní kanceláře, státní instituce, pro společnosti, které plánují rozšíření svého businessu v těchto regionech, právní překlady do srbštiny, a právní překlady srbštiny do češtiny, překládáme v rámci právních překladů do srbštiny nejčastěji: rozhodnutí soudu a arbitrážních jednání; soudně ověřené překlady srbštiny: dokumenty, rodné listy v srbštině, potvrzení, smlouvy, podklady k výběrovým řízením

Lékařské překlady srbština, Lékařský překlad chorvatština, Lékařský překlad bosenština (v překladu srbštiny do češtiny, překladu češtiny do srbštiny, zajištujeme překlady i v kombinaci s češtinou, slovenštinou, angličtinou), zahrnují nejčastěji překlady návodů na použití lékařských zařízení, překlad lékařské dokumentace (propouštěcí zprávy, anamnézy, potvrzení, výsledky vyšetření), překlad lékařské literatury ze srbštiny do češtiny, a z češtiny do srbštiny, a vědeckých článků ze srbštiny do češtiny, a z českého jazyka do srbského jazyka, z různých oblastí medicíny, překlad brožur pracovníků výzkumu a protokolů výzkumu, překlad návodů na použití lékařských preparátů, překlad výsledků výzkumu a pokusů farmaceutických preparátů

Umělecké překlady srbštiny, zahrnuje provedení překladů v těchto kombinacích: překlady z češtiny do srbštiny, překlady ze srbštiny do češtiny, Umělecký překlad zahrnuje nejčastěji překlad knih, článků, povídek a jiné prózy, umělecký překlad poezie, překlad reklamních materiálů, jiné texty pro překlad, ve kterých je nezbytný tvůrčí a kreativní duch, a vše ostatní, co je možné zařadit do uměleckého překladu

Překlady webových stránek, zahrnují překlady webu z různých oborů do srbštiny a ze srbštiny v kombinacích také s angličtinou, slovenštinou