Tlumočnické služby

Zajištujeme tlumočení srbštiny, Tlumočení chorvatštiny, Tlumočení bosenštiny, Tlumočení makedonštiny, Tlumočení ukrajinštiny, Tlumočení ruštiny, Tlumočení slovinštiny, Tlumočení angličtiny, Tlumočení maďarštiny, tlumočení bulharštiny

Tlumočení do srbštiny, tlumočení do chorvatštiny, tlumočení do bosenštiny, zajištujeme v kombinaci s češtinou, angličtinou i slovenštinou.

  • tlumočnické služby zajištujeme nejčastěji pro výrobní podniky až 5 tlumočníků - rodilých mluvčích flexibilních po celé ČR i zahraničí
  • Naši tlumočníci srbštiny, chorvatštiny, bosenštiny, disponují VŠ vzděláním v: Právnická fakulta ČR – tlumočník bilingvní mluvčí čeština, srbština, chorvatština, Ekonomická fakulta Bělehrad – tlumočník srbštiny, chorvatštiny, bosenštiny, slovinštiny, rodilý mluvčí do srbštiny, Strojírenská fakulta Bělehrad- tlumočník srbštiny, chorvatštiny, bosenštiny, tlumočník rodilý mluvčí do srbštiny
  • Naši tlumočníci mají bohaté zkušenosti s tlumočením do/z jazyka srbského při zaškolování zaměstnanců ve výrobních podnicích npr. IFE Brno, Epcos Šumperk, Alkoma group, Adient Kvasiny, pro výrobní firmy v případě potřeby zajištujeme tlumočení v týmu až 5 srbských, bosenských, nebo chorvatských tlumočníků, dále s tlumočením při obchodních jednáních, s tlumočením na soudech nejčastěji v Chorvatsku, na veletrzích, v průmyslových provozech, s tlumočením dále naši tlumočníci mají zkušenosti s tlumočením v hnědouhelných dolech v Bosně (Kakanj), v provozu fabriky na výrobu pelet (Bosna), s tlumočením pro srbské železnice a mnoho dalších.
  • poskytneme možnost zajištění právního zastoupení před soudy, úřady v Srbsku, Chorvatsku, Bosně - spojeno s tlumočením
    ve spolupráci se Srbským, Chorvatským a Bosenským advokátem
  • nabízíme účinnou pomoc při vyhledávání obchodních kontaktů v různých oborech (Srbsko, Chorvatsko, Bosna, Černá Hora)
  • nabízíme asistenci a tlumočení při řízeních o veřejných zakázkách (zkušenosti od r. 2011)

Cena tlumočení již od 500,- za hodinu, 4h již od 2000,-Kč, 1 den / 8h již od 3500,- v ČR i zahraničí

Potřebujete rychle zajistit tlumočníka?
Neváhejte zavolat na tel:+420704400499
Nebo pište na Email: jugopreklad@seznam.cz