Proč si vybrat právě nás ?

 • Zajištujeme překlady do srbštiny, překlady do chorvatštiny, překlady do bosenštiny, překlady do slovinštiny, v různých jazykových kombinacích již za 240,-Kč
 • Překlady do srbštiny, překlady do chorvatštiny, překlady do bosenštiny, překlady do slovinštiny zajištujeme v různých jazykových kombinacích. Nejčastěji naši překladatelé srbštiny, chorvatštiny, bosenštiny, slovinštiny překládají texty z češtiny, z angličtiny, ze slovenštiny

Dále zajištujeme překlady těchto jazyků

 • překlady slovinštiny .. za 300,-Kč (ceník)
 • překlady makedonštiny… za 300,-Kč (ceník)
 • překlady řečtiny… za 380,-Kč (ceník)
 • překlady angličtiny již za 300,-Kč (ceník)
 • překlady ruština (ceník)
 • překlady bulharština (ceník)
 • překlady ukrajinština
 • překlady maďarština
 • Specializujeme se na zajištění technických překladů z různých oborů do a z chorvatštiny, do a ze srbštiny, do a z bosenštiny, do a ze slovinštiny, do a z makedonštiny. Tyto překlady provádí rodilí nebo bilingvní mluvčí se zkušenostmi s technickými překlady různých oborů jako energetika, hutnictví, automobilový průmysl, těžební průmysl, železniční doprava, vodohospodářství, a mnoho dalších.
 • překlady do/ze srbštiny, překlady do/z chorvatštiny, překlady do/z bosenštiny, překlady z/do slovinštiny, provádíme v krátkých dodacích lhůtách, dle domluvy možno i týž den, nebo následující den

 • na větších zakázkách překladů do chorvatštiny, překladů do srbštiny, překladů do bosenštiny, překladů do slovinštiny s expresním požadavkem možnost práce v týmu až 5 profesionálních překladatelů

 • veškeré překlady srbštiny, překlady chorvatštiny, překlady bosenštiny, překlady slovinštiny, překlady řečtiny, překlady makedonštiny jsou prováděny rodilým mluvčím nebo bilingvním mluvčím do cíleného překládaného jazyka
 • dobrý poměr kvality a ceny u překladů do a z chorvatštiny, překladů do a ze srbštiny, do a z bosenštiny (jen 250,-Kč)
 • na větších zakázkách překladů do chorvatštiny, překladů do srbštiny, překladů do bosenštiny s expresním požadavkem možnost práce v týmu až 5 profesionálních překladatelů se vzděláním právním, ekonomickým, strojírenským.
 • veškeré překlady korektorovány rodilým mluvčím, právnické překlady - právníkem, technické překlady - rodilým mluvčím s technickým vzděláním
 • tlumočení srbštiny, tlumočení chorvatštiny, tlumočení bosenštiny ..zajištujeme v kombinaci s tlumočením do angličtiny, češtiny, v týmu až 5 tlumočníků - rodilých mluvčích do cílového jazyka, flexibilních po celé ČR i zahraničí
 • tlumočení srbštiny, tlumočení chorvatštiny, tlumočení bosenštiny zajištujeme nejčastěji pro výrobní podniky v týmu až 5 tlumočníků - rodilých mluvčích do cílového jazyka a flexibilních po celé ČR i zahraničí
 • Naši tlumočníci srbštiny, tlumočníci chorvatštiny, tlumočníci bosenštiny, disponují VŠ vzděláním v: Právnická fakulta ČR – tlumočník bilingvní mluvčí čeština, srbština, chorvatština, Ekonomická fakulta Bělehrad – tlumočník srbštiny, chorvatštiny, bosenštiny, slovinštiny, rodilý mluvčí do srbštiny, Strojírenská fakulta Bělehrad- tlumočník srbštiny, chorvatštiny, bosenštiny, tlumočník rodilý mluvčí do srbštiny
 • Naši tlumočníci srbštiny, tlumočníci chorvatštiny, tlumočníci bosenštiny mají bohaté zkušenosti s tlumočením do/z jazyka srbského při zaškolování zaměstnanců ve výrobních podnicích npr. IFE Brno, Epcos Šumperk, Alkoma group, Adient Kvasiny, pro výrobní firmy vpřípadě potřeby zajištujeme tlumočení v týmu až 5 srbských, bosenských, nebo chorvatských tlumočníků, dále stlumočením při obchodních jednáních, s tlumočením na soudech nejčastěji v Chorvatsku, na veletrzích, v průmyslových provozech, stlumočením dále naši tlumočníci mají zkušenosti s tlumočením vhnědouhelných dolech v Bosně (Kakanj), v provozu fabriky na výrobu pelet (Bosna), stlumočením pro srbské železnice a mnoho dalších.
 • poskytneme možnost zajištění právního zastoupení před soudy, úřady v Srbsku, Chorvatsku, Bosně - spojeno s tlumočením ve spolupráci se Srbským, Chorvatským a Bosenským advokátem
 • Zajištujeme korektury překladu: do srbštiny, překladu do chorvatštiny, překladu do bosenštiny, překladu do slovinštiny, překladu do řečtiny, rodilými mluvčími, Korektury překladů do srbštiny, do chorvatštiny, do bosenštiny, do slovinštiny, do makedonštiny, do řečtiny, do rumunštiny, provádí vždy rodilý mluvčí do těchto
 • Zajištujeme překlady se soudním ověřením: se specializací na překlady: z/dočeštiny Srbštiny, ze srbštiny do češtiny, překlady zčeštiny do chorvatštiny,překlady z chorvatštiny do češtiny,překlady z bosenštiny do češtiny,překlady z češtiny do bosenštiny. Překlady se soudním razítkem zabezpečujeme zcelé ČR i do dalších jazyků (viz ceník), prostřednictvím doporučené pošty-případně přímého převzetí soudním ověřením překládáme nejčastěji: Osobní doklady Rodné listy Lékařské zprávy Oddací listy, překlady výpisů zobchodních rejstříkůrejstříků, z tresního rejstříků a další u kterých je zapotřebí překlad se soudním ověřením.