Překladatelské služby - Bostenštiny

Překlady chorvatština, překlady srbština, překlady bosenština, již za 240,-Kč/NS, překlady angličtiny 280kč/ns (viz cenník)

Překlady bosenštiny provádíme za cenu 250,-Kč,-za normostranu, překlady bosenštiny z agličtiny za 300,-Kč

  • Technické překlady bosenštiny, spočívají v profesionálním zhotovení překladu do bosenštiny. To v kombinaci: překladu bosenštiny do češtiny, překladu češtiny do bosenštiny. Odborný překlad bosenštiny vyhotovuje překladatel se znalostmi a zkušenostmi s překladatelskou činností.
  • Často do bosenštiny a rovněž z bosenštiny překládáme obory: strojírenství, překlady z oboru železniční dopravy, hutnictví, překlady z oboru těžebního průmyslu, překlady z oboru armatury, nejčastěji do srbštiny, do chorvatštiny, do bosenštiny zajištujeme překlady z oboru vodohospodářství, stavby a rekonstrukce hydroelektráren-nejčastěji do a z chorvatštiny, do srbštiny, bosenštiny rekonstrukce tepláren v Srbsku, Chorvatsku, a v Bosně a mnoho dalších oborů.

  • překlady makedonštiny, za 300,-Kč, překlady makedonštiny v kombinaci s angličtinou , srbštinou, chorvatštinou, slovinštinou a to za cenu 350,-Kč
  • překlady slovinštiny, zajištujeme za 300,-Kč, rovněž překlady slovinštiny z agličtiny a to za 350,-Kč
  • překlady ruštiny do a z češtiny / srbštiny do ruštiny, překlady ruštiny do srbštiny, překlady ruštiny do bosenštiny za 280,-Kč
  • překlady řečtiny, do a z češtiny/srbštiny, chorvatštiny
  • Nejčastěji překládáme tyto jazykové kombinace překladů: překlady z českého jazyka do srbského jazyka, překlady srbštiny do angličtiny, překlady angličtiny do srbštiny, překlad srbštiny do slovenštiny, překlady slovenštiny do srbštiny. Odborné překlady srbštiny, překlady chorvatštiny, překlady bosenštiny, překlady slovinštiny, překlady řečtiny, překlady makedonštiny
  • Překlady vyhotovují překladatelé ze zkušenostmi s překladatelskou činností z různých technických oborů s důrazem na gramatickou a stylistickou správnost textu provedeného překladu.