Překladatelské služby

Překlady chorvatština, překlady srbština, překlady bosenština, již za 240,-Kč/NS, překlady angličtiny 280kč/ns (viz cenník)
  • Překlady chorvatština za cenu 240,-Kč
  • Překlady z chorvatštiny provádíme za cenu 240,-Kč za nornostranu, překlady do chorvatštiny za cenu 250,-Kč
  • Zajištujeme rovněž překlady chorvatštiny z agličtiny, překlady chorvatštiny ze slovenštiny za cenu 300,-Kč

Technické překlady chorvatština, spočívají v profesionálním zhotovení překladu chorvatštiny, a překladu do chorvatštiny. To v kombinaci překladu chorvatštiny do češtiny, překladu z českého jazyka do chorvatského jazyka, překladu chorvatštiny do angličtiny, překladu angličtiny do chorvatštiny, překladu chorvatštiny do slovenštiny, překladu slovenštiny do chorvatštiny. Odborný překlad srbštiny, vyhotovuje překladatel se znalostmi a zkušenostmi s překladatelskou činností z překládaných oborů.
Často do chorvatštiny a rovněž z chorvatštiny do češtiny, překládáme nejčastěji obory: strojírenství, překlady z oboru železniční dopravy nejčastěji do srbštiny, hutnictví, překlady z oboru těžebního průmyslu, překlady z oboru armatury, překlady z oboru vodohospodářství, překlady z oboru železniční dopravy, stavby a rekonstrukce hydroelektráren-nejčastěji překládáme do a z chorvatštiny, často překládáme dokumentace k rekonstrukci tepláren v Srbsku, Chorvatsku, a v Bosně

Právní překlady chorvatština, právní překlady z chorvatštiny, právní překlady chorvatštiny, vyhotovuje překladatel do chorvatštiny, bilingvní mluvčí chorvatštiny, s právním vzděláním v ČR, rovněž jako soudní překlady chorvatštiny, Právní překlady zahrnují najčastěji překlady smluv, překlady, překlad soudních usnesení a právních dokumentů, překlad business plánů společností, překlady různých druhů dohod a ujednání,

Rovněž nabízíme vyhledávání a překlady zákonů do srbštiny, chorvatštiny, bosenštiny: zákony Srbka, Chorvatska, Bosny překládáme nejčastěji pro advokátní kanceláře, státní instituce, pro společnosti, které plánují rozšíření svého businessu v těchto regionech, právní překlady do chorvatštiny, a právní překlady z chorvatštiny do češtiny, překládáme nejčastěji: rozhodnutí soudu a arbitrážních jednání; soudně ověřené překlady chorvatštiny: dokumenty, rodné listy v chorvatštině, potvrzení, smlouvy, podklady k výběrovým řízením

Lékařské překlady chorvatština, Lékařský překlad chorvatština, Lékařský překlad bosenština (v překladu srbštiny do češtiny, překladu češtiny do srbštiny, zajištujeme překlady lékaršké cborvatštikny i v kombinaci se slovenštinou, angličtinou), zahrnují nejčastěji překlady návodů na použití lékařských zařízení, překlad lékařské dokumentace (propouštěcí zprávy, anamnézy, potvrzení, výsledky vyšetření), překlad lékařské literatury ze chorvatštiny do češtiny, a z češtiny do chorvatštiny, a vědeckých článků z chorvatštiny do češtiny, a z českého jazyka do chorvatského jazyka, z různých oblastí medicíny, překlady brožur pracovníků výzkumu a protokolů výzkumu, překlad návodů na použití lékařských preparátů, překlad výsledků výzkumu a pokusů farmaceutických preparátů

Umělecké překlady chorvatština zahrnuje provedení překladů v těchto kombinacích: překlady z češtiny do chorvatštiny, překlady chorvatštiny do češtiny, Umělecký překlad zahrnuje nejčastěji překlad knih, článků, povídek a jiné prózy, umělecký překlad poezie, překlad reklamních materiálů, jiné texty pro překlad, ve kterých je nezbytný tvůrčí a kreativní duch, a vše ostatní, co je možné zařadit do uměleckého překladu

Překlady webových stránek , zahrnují překlady webu z různých oborů do srbštiny a ze srbštiny v kombinacích také s angličtinou, slovenštinou

Zajištujeme korektury překladu: do srbštiny, překladu do chorvatštiny, překladu do bosenštiny, překladu do slovinštiny, překladu do řečtiny, rodilými mluvčími, Korektury překladů do srbštiny, do chorvatštiny, do bosenštiny, do slovinštiny, do makedonštiny, do řečtiny, do rumunštiny, provádí vždy rodilý mluvčí do těchto jazyků

překlady do a z chorvatštiny se soudním ověřením: se specializací na překlady: z/do češtiny Srbštiny, ze srbštiny do češtiny, překlady z češtiny do chorvatštiny, překlady z chorvatštiny do češtiny, překlady z bosenštiny do češtiny, překlady z češtiny do bosenštiny. Překlady se soudním razítkem zabezpečujeme z celé ČR i do dalších jazyků (viz ceník), prostřednictvím doporučené pošty-případně přímého převzetí Se soudním ověřením překládáme nejčastěji: Osobní doklady, Rodné listy, Lékařské zprávy, Oddací listy, překlady výpisů z obchodních rejstříků, výpisy z tresního rejstříků a další u kterých je zapotřebí překlad se soudním ověřením