Ceník služeb - Jugopreklad

Základní ceník

Překlad do češtiny za 1 normostranu /z těchto jazyků
Překlady z chorvatštiny, překlady z bosenštiny, překlady ze srbštiny, z černohorštiny
240 Kč
Překlad do těchto jazyků za 1 normostranu
Překlady do chorvatštiny, překlady do bosenštiny, překlady do srbštiny
Překlady do černohorštiny
250 Kč
Překlad do češtiny za 1 normostranu/z těchto jazyků
překlady ze slovinštiny, překlady z makedonštiny, překlady z angličtiny, překlady z ruštiny, překlady z bulharštiny, překlady z ukrajinštiny
280 Kč
Písemný překlad do cizího jazyka za 1 Normostranu
Překlady do slovinštiny, překlady do makedonštiny, překlady do angličtiny, překlady do ruštiny, do ukrajinštiny,
300 Kč
Ostatní překládané jazyky: Překlady z/do řečtiny, překlady z/do bulharštiny, překlady z/do maďarštiny 360 Kč
Překlady z angličtiny v těchto kombinacích: do srbštiny, do bosenštiny, do chorvatštiny, do slovinštiny, do makedonštiny 300 Kč
* tlumočení srbština, tlumočení chorvatština, tlumočení bosenština, tlumočení angličtina, v ČR i zahraničí od 500 Kč/8h 4000,-Kč

Normostrana (NS) = překladová jednotka, rozsah 1800 znaků s mezerami


Možné příplatky

Rychlý překlad v týmu až 5 překladatelů - expresní příplatek (vyhotovení do 1 dne, nebo tentýž den nad 10 normostran) 0-50%
Překlady se soudním ověřením +300 Kč

Možné příplatky

více jazykových mutací (překlad téhož textu do srbštiny, bosenštiny chorvatštiny) nad 50 normostran 50%
množstevní slevy u překladů z/do chorvatštiny, z/do srbštiny, z/do bosenštiny nad 30 normostran 5%
množstevní sleva nad 50 normostran 10%
u první zakázky 5%