Překladatelské služby - Makedonština

Překlady chorvatština, překlady srbština, překlady bosenština, již za 240,-Kč/NS, překlady angličtiny 280kč/ns (viz cenník)
  • Překlady makedonština za cenu 300,-Kč
  • Překlady z makedonštiny provádíme za cenu 300,-Kč za nornostranu, překlady do makedonštiny za cenu 300,-Kč
  • Zajištujeme rovněž překlady makedonštiny z agličtiny, překlady makedonštiny ze slovenštiny za cenu 300,-Kč

Technické překlady makedonština, spočívají v profesionálním zhotovení překladu makedonštiny, a překladu do makedonštiny. To v kombinaci překladu makedonštiny do češtiny, překladu z českého jazyka do chorvatského jazyka, překladu makedonštiny do angličtiny, překladu angličtiny do makedonštiny, překladu makedonštiny do slovenštiny, překladu slovenštiny do makedonštiny. Odborný překlad srbštiny, vyhotovuje překladatel se znalostmi a zkušenostmi s překladatelskou činností z překládaných oborů.
Často do makedonštiny a rovněž z makedonštiny do češtiny, překládáme nejčastěji obory: strojírenství, překlady z oboru železniční dopravy nejčastěji do srbštiny, hutnictví, překlady z oboru těžebního průmyslu, překlady z oboru armatury, překlady z oboru vodohospodářství, překlady z oboru železniční dopravy, stavby a rekonstrukce hydroelektráren-nejčastěji překládáme do a z makedonštiny, často překládáme dokumentace k rekonstrukci tepláren v Srbsku, Chorvatsku, a v Bosně

Právní překlady makedonština, právní překlady z makedonštiny, právní překlady makedonštiny, vyhotovuje překladatel do makedonštiny, bilingvní mluvčí makedonštiny, s právním vzděláním v ČR, rovněž jako soudní překlady makedonštiny, Právní překlady zahrnují najčastěji překlady smluv, překlady, překlad soudních usnesení a právních dokumentů, překlad business plánů společností, překlady různých druhů dohod a ujednání,

Rovněž nabízíme vyhledávání a překlady zákonů do srbštiny, makedonštiny, bosenštiny: zákony Srbka, Chorvatska, Bosny překládáme nejčastěji pro advokátní kanceláře, státní instituce, pro společnosti, které plánují rozšíření svého businessu v těchto regionech, právní překlady do makedonštiny, a právní překlady z makedonštiny do češtiny, překládáme nejčastěji: rozhodnutí soudu a arbitrážních jednání; soudně ověřené překlady makedonštiny: dokumenty, rodné listy v makedonštině, potvrzení, smlouvy, podklady k výběrovým řízením

Lékařské překlady makedonština, Lékařský překlad makedonština, Lékařský překlad bosenština (v překladu srbštiny do češtiny, překladu češtiny do srbštiny, zajištujeme překlady lékaršké cborvatštikny i v kombinaci se slovenštinou, angličtinou), zahrnují nejčastěji překlady návodů na použití lékařských zařízení, překlad lékařské dokumentace (propouštěcí zprávy, anamnézy, potvrzení, výsledky vyšetření), překlad lékařské literatury ze makedonštiny do češtiny, a z češtiny do makedonštiny, a vědeckých článků z makedonštiny do češtiny, a z českého jazyka do chorvatského jazyka, z různých oblastí medicíny, překlady brožur pracovníků výzkumu a protokolů výzkumu, překlad návodů na použití lékařských preparátů, překlad výsledků výzkumu a pokusů farmaceutických preparátů

Umělecké překlady makedonština zahrnuje provedení překladů v těchto kombinacích: překlady z češtiny do makedonštiny, překlady makedonštiny do češtiny, Umělecký překlad zahrnuje nejčastěji překlad knih, článků, povídek a jiné prózy, umělecký překlad poezie, překlad reklamních materiálů, jiné texty pro překlad, ve kterých je nezbytný tvůrčí a kreativní duch, a vše ostatní, co je možné zařadit do uměleckého překladu

Překlady webových stránek , zahrnují překlady webu z různých oborů do srbštiny a ze srbštiny v kombinacích také s angličtinou, slovenštinou

Zajištujeme korektury překladu: do srbštiny, překladu do makedonštiny, překladu do bosenštiny, překladu do slovinštiny, překladu do řečtiny, rodilými mluvčími, Korektury překladů do srbštiny, do makedonštiny, do bosenštiny, do slovinštiny, do makedonštiny, do řečtiny, do rumunštiny, provádí vždy rodilý mluvčí do těchto jazyků

překlady do a z makedonštiny se soudním ověřením: se specializací na překlady: z/do češtiny Srbštiny, ze srbštiny do češtiny, překlady z češtiny do makedonštiny, překlady z makedonštiny do češtiny, překlady z bosenštiny do češtiny, překlady z češtiny do bosenštiny. Překlady se soudním razítkem zabezpečujeme z celé ČR i do dalších jazyků (viz ceník), prostřednictvím doporučené pošty-případně přímého převzetí Se soudním ověřením překládáme nejčastěji: Osobní doklady, Rodné listy, Lékařské zprávy, Oddací listy, překlady výpisů z obchodních rejstříků, výpisy z tresního rejstříků a další u kterých je zapotřebí překlad se soudním ověřením